Archive

Author Archive

ออก แบบกราฟฟิคสำหรับเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Photoshop

การออกแบบกราฟฟิคที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมกราฟฟิคในที่นี้เราจะ ใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อป
ในการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม ก่อนที่จะเอาไปเขียนโปรแกรมการใช้งานเราควรจะออกแบบโครงสร้างลักษณะรูปแบบ หรือวัตถุประสงค์ที่เราจะทำเว็บไซต์
เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบกราฟฟิค อาจจะร่างในแผ่นกระดาษก่อนว่าเราควรจะวางโลโก้ เมนูต่างๆ หรือตำแหน่งแบนเนอร์ต่างๆ ในรูปแบบไหน หลังจากนั้นก็ลองสร้างกราฟฟิค
ให้ สวยงามโดยโปรแกรมกราฟฟิคต่างๆ แล้วแต่ถนัด ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ผมออกแบบโดยใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อป (โปรแกรมกราฟฟิคยอดนิยม) เว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บเกี่ยวกับการโฆษณาเว็บเหมือน google Ads หรือ bumq Ads โดยเราจะเน้นกลุ่มวัยรุ่นให้เว็บเราดูสดใสน่ารักไม่เป็นทางการมากเหมือนคู่ แข่ง แต่เราก็ยังคงรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่าย

อีกตัวอย่างเป็นการออกแบบเว็บขายของออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าโปรแกรม คอมพิวเตอร์ออกแบบโดยเน้นกราฟฟิคเรียบง่ายเน้นสีดำเป็นพื้นหลังให้สินค้า เด่นชัด โดยใช้แบนเนอร์ในการเพิ่มกราฟฟิคให้น่าสนใจ จัดวางเมนูใช้งานง่าย แต่ก็ไม่เรียบจนเกินไป

ออกแบบกราฟฟิคสติกเกอร์สำหรับติดรถ

การออกแบบกราฟฟิค (Graphic Design) สำหรับโฆษณาติดรถ ที่เห็นชัดเจนตอนนี้ก็คือ รถโดยสารประจำทาง รถตู้ รถบรรทุก หรือรถยนต์ส่วนตัว
ก็เอาไปทำได้นะครับแถมได้เงินค่าขนมด้วย สำหรับการออกแบบกราฟฟิคสำหรับรถส่งสินค้าของบริษัท งานออกแบบกราฟฟิค
แบบนี้กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะใช้งบประมาณในการทำไม่มากเคลื่อนที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรง การออกแบบ
ก็ใช้หลักเดียวกันกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปแต่ต้องระมัดระวังในส่วนของช่องว่างต่างๆ ส่วนโค้ง ส่วนเว้า การจัดว่างรายละเอียด
ต้องวัดให้ดีไม่งั้นส่วนที่คุณต้องการอาจจะหายไป บางทีเราออกแบบไปสวย พอเอาไปติดแล้วไม่สวยก็มี ต้องดูจากแบบรถดีๆ
ว่าควรออกแบบๆไหนให้เข้ากัน ตัวอย่างนี้จะเป็นงานออกแบบรถส่งของของบริษัทเป็นรถกระบะต่อตู้ บางบริษัทอาจเป็นรถตู้หรือรถสิบล้อก็ได้
วิธีทำก็ขนาดรถมาเอาแบบละเอียดหน่อยนะแล้วก็มาจัดวางองค์ประกอบของงานกราฟฟิคว่าต้องการสื่ออะไรขายอะไรหรือประชาสัมพันธ์อะไร
อาจออกแบบให้มีสีสันสวยงามโดดเด่นแต่ไม่เน้นขายสินค้าเลยก็ได้เอาให้มันสะดุดตากว่ารถทั่วไปในถนนก็ได้อาจจะสะดุดตาตำรวจด้วยระวังให้ดี
ขออนุญาตขนส่งให้เรียบร้อยจะได้ไม่เดือดร้อนทีหลัง

ตัวอย่างงานแบบที่

ออกแบบกราฟฟิคบนสิ่งพิมพ์ทั่วไป

การออกแบบปกหนังสือ (Cover Design) นักออกแบบกราฟฟิคจะต้องออกแบบจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมและสวยงาม โดยแสดงให้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบว่าเนื้อหาภายในเล่มเป็นอย่างไร โดยพิจารณา ถึงประเภทของหนังสือเช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือการตูน สารคดี นิตยสารแฟชั่น หรือนวนิยาย เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกราฟฟิคให้สวยงามและตรงวัตถุประสงค์กับกลุ่มเป้า หมายที่ต้องการสื่อสาร
สำหรับการออกแบบโฆษณาในหนังสือหรือนิตยสารก็ควรยืดถือแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของเรา การจะทำแอดโฆษณาสำหรับสินค้าสักชิ้นเราควรจะมีการวางแผนที่ดีเลือกสื่อที่จะ ใช้ในการนำเสนอให้เหมาะสม
สำหรับตัวอย่างนี้จะเป็นการออกแบบกราฟฟิคลงใน นิตยสาร Mobite – Mag เป็นนิตยสารสำหรับแนะนำโทรศัพท์มือถือ เราใช้นิตยสารนี้ก็เพราะสินค้าเราเป็นโทรศัพท์มือถือกลุ่มเป้าหมายเราก็คือ คนที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือ การออกแบบกราฟฟิคของเราก็เน้นให้อ่านง่ายชัดเจน ราคาดึงดูดใจ

ออกแบบกราฟฟิคในนิตยสาร Mobite-Mag

การออก แบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ (packing)

สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่หลักคือบอกรายละเอียดของสินค้ามีหลายรูป แบบ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของสินค้าและวัตถุปรสงค์การใช้งานเช่น เป็นห่อ เป็นหีบ
เป็นกล่อง เป็นขวด เป็นลัง เป็นกระป๋อง ฯลฯ บรรจุภัณฑ์จะมีขนาดต่างๆ ตามขนาดที่บรรจุ
การออกแบบกราฟฟิคบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่มตามลักษณะหน้าที่ดังนี้
1.บรรจุภัณฑ์ สำหรับการค้าปลีก นักออกแบบสามารถคิดและสร้างแบบที่เน้นความ
สวยงามเป็น พิเศษ ลักษณะของงานกราฟฟิคของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะบอกรายละเอียด
ของตัว สินค้าที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน ได้แก่ ชื่อสินค้า สรรพคุณ ผู้ผลิตจำหน่ายและขนาด
หรือปริมาตรของการบรรจุ รายละเอียดต่างๆ เป็นต้น ส่วนนี้สำคัญมากเพราะจะช่วยให้
สินค้าของเราเป็นที่น่าสนใจ
2.บรรจุ ภัณฑ์เพื่อการค้าส่ง ได้แก่บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นสำหรับสินค้าจำนวนมากๆ
เช่น เป็นโหล เป็นต้น
3.บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้สำหรับขนส่งโดยเฉพาะ
การออกแบบต้อง ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งด้วย มักทำจากกระดาษลูกฟูก
เพื่อลดค่า ใช้จ่าย
เราจะเน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าปลีกเป็นหลักเพราะ สามารถออกแบบ
กราฟฟิคได้หลากหลายโดยสามารถใช้ภาพกราฟฟิคได้อย่างเต็มที่ สวยงามเพื่อสร้าง
ภาพลักษณะให้กับสินค้าชึ่งนักออกแบบกราฟฟิค ต้องออกแบบด้วยความระมัดระวัง
และตรงกลุ่มเป้าหมาย
ตัวอย่างการออก แบบกราฟฟิคบรรจุภัณฑ์ packing graphic ที่ผมทำการออกแบบเป็น
บรรจุภัณฑ์ แบบกล่อง
เริ่มต้นจากหา concept ในการทำงาน สิ่งที่จะนำเสนอ เพื่อพรีเซนต์สินค้า ธีมสี

ธีมออกแบบไอเดีย ทำการสเก็ตไอเดียนำเสนอ โดยตัวนี้จะเน้นสีแดงให้โดดเด่น

และลายกราฟฟิคที่ดูทันสมัยเข้ากับตัวสินค้า

กราฟฟิคบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง

ออกแบบกราฟฟิคสำหรับแคตาล็อก (CATALOGUE)

สวัสดีครับ หลังจากที่ทำบล็อกเกี่ยวกับการออกแบบกราฟฟิคมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ผลตอบรับก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควร แต่อันดับในกูเกิ้ล ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว
ตัวอย่างงานออกแบบกราฟฟิคที่เอามาให้ดูอาจจะไม่สวยเท่าไร วันนี้ก็เลยจะมาบอกจุดประสงค์ในการเขียนบล็อกนี้
จุดประสงค์ก็เพื่อแนะนำการออกแบบกราฟฟิค ความสำคัญของการออกแบบกราฟฟิค ให้กับผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในการออกแบบกราฟฟิค
เพื่อ ช่วยในการทำออกแบบกราฟฟิคให้กับผู้ไม่รู้ในทางกราฟฟิค และออกแบบกราฟฟิคให้ฟรี เพราะตรงนี้ผมจะทำเป็นแหล่งรวมงานออกแบบกราฟฟิคของผม
และหลักพื้นฐานการออกแบบกราฟฟิคทั่วๆไปที่ผมนำมาใช้ในการทำงาน
วันนี้เราจะมาออกแบบกราฟฟิคสำหรับทำแคตาล็อกแนะนำสินค้าหรือแนะนำบริษัท (CATALOGUE PROFILE) และผมมีตัวอย่างมาให้ดู
สำหรับ แคตาล็อกนี้จะแตกต่างจากแผ่นพับใบปลิวและโบชัวร์ต่างๆ เพราะแคตาล็อกจะมีลักษณะเป็นเล่มๆ เหมือนหนังสือหรือนิตยสารทั่วไป หนาบ้างบางบ้างก็แล้ว
แต่ข้อมูลในแคตาล็อก หลักการหลักๆเลยก็ให้อ่านง่ายชัดเจน เรียงประโยคให้ถูกต้อง ตรงนี้ต้องใช้หลักองค์ประกอบศิลป์มาช่วยในการออกแบบกราฟฟิค
วันหลังจะมาพูดกันอีกทีวันนี้ไปดูตัวอย่างงานกราฟฟิคก่อน

ตัวอย่างแคตาล็อกแนะนำสินค้าว่าบริษัทเรามีสินค้าตัวไหนบ้างใส่ข้อมูลไปให้ครบชัดเจนแบ่งงานโดยใช้สีเข้ามาช่วยก็ได้


ตัวอย่างนี้เป็นแคตาล็อกแนะนำบริษัทว่าเป็นมาอย่างไร

ตัวอักษรในงานออกแบบกราฟฟิค

ตัวอักษรในงานออกแบบกราฟฟิค

กราฟฟิควันนี้จะพูดถึงตัวอักษร การออกแบบตัวอักษรที่จะใช้ในงานออกแบบกราฟฟิค เพื่อบ่งบอกเนื้อหาให้รับรู้ซึ่มตัวอักษรทั้งหมดมีความสำคัญกับการออกแบบมาก ต้องเน้นเป็นพิเศษ
ทั้งออกแบบรูปร่าง ขนาด และสีสัน อักษรที่ใช้ในการออกแบบกราฟฟิคมักจะมี 3 ขนาด คือ
1.ขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับพาดหัว (Heading) เน้นข้อความเน้นๆสั้นๆเด่นชัด
2.ขนาดกลางหรือขนาดเล็กลงมาสำหรับรายละเอียดข้อความรองลงมา ( Sub Heading)ให้รายละเอียดข้อความได้มากและน่าสนใจ
3.ขนาดเล็ก (copy) สำหรับข้อความที่ให้รายละเอียดต่างๆครบถ้วน แต่ไม่ค่อยเด่นชัดนักเพราะตัวเล็กอาจจะไม่มีคนสนใจมากนัก
การ กำหนดขนาดต่างๆในงานออกแบบกราฟฟิคว่าส่วนใดให้มีขนาดใหญ่ส่วนใดให้มีขนาด เล็ก ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนนัก เพราะขึ้นอยู่กับงานกราฟฟิคแต่ละชิ้น
แต่ หลักการง่ายๆคือไม่ว่าจะวางตัวอักษรขนาดไหนตำแหน่งไหน ก็ต้องสามารถอ่านออกได้ชัดเจน ซึ่งต้องพิจารณาขนาดสัดส่วนตัวอักษร ระยะห่าง ช่องไฟ บรรทัด ให้สัมพันธ์ งานที่ออกแบบ

ตัวอย่างงานออกแบบกราฟฟิคและการใช้ตัวอักษรของผมเองครับเรียบง่ายๆชัดเจน
รูปแบบตัวอักษรต้องออกแบบให้สวยงามเด่นชัดและเข้ากับงานกราฟฟิคหรือภาพกราฟฟิคของเรา สีสันของตัวอักษรก็ควรมีน้ำหนักตัดกันกับสีพื้น
และไม่ใช้หลายสีจนเกินไปในหนึ่งงานออกแบบกราฟฟิค ควรใช้สีให้เหมาะกับข้อความและงานกราฟฟิค
คราว นี้มาถึงปัญหาของตัวอักษรทั้วไปที่มักจะพบในการออกแบบกราฟฟิคโดยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะโปรแกรมอะไรก็ตาม ก็คือ สระลอยในข้อความ
วิธีการ แก้ไขแบบง่ายๆก็คือ พิมพ์บนคีย์บอร์ดโดยใช้คีย์ Ait + เลข4หลัก เช่น 0139 หรื่ออะไรก็แลัวแต่โค๊ตขอฟอร์นนั้นๆ ต้องหาเอาเองครับ
แต่วันนี้ผมมีโปรแกรมมาแจกเป็นโปรแกรมที่ผมคิดว่าใช้ง่ายที่สุดแล้วจริงๆมันก็มีหลายโปรแกรมนะ
สำหรับ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมตัวเล็กๆ กินทรัพยากรของเครื่องน้อยมากครับ และการติดตั้งนั้น สบายใจได้เพราะว่า ไม่มีการเข้าไปยุ่ง กับ Config ต่างๆ ของ Windows
แน่นอนครับ ใช้ได้กับทุก windows จำเป็นมากสำหรับนักออกแบบกราฟฟิค จะทำให้คุณทำงานได้สะดวกและง่ายขึ้น

ตัวอย่างงานที่ใช้โปรแกรมกับไม่ได้ใช้โปรแกรม
โหลดโปรแกรมแก้สระลอย โปรแกรม Gazib
http://www.beupload.com/download/?758131&A=360474
http://www.upload-thai.com/download.php?id=0c5d354094fc6f459178790d0d9d1f5f
http://www.mediafire.com/?jczgzwjmmdw
เลือกโหลดได้ครับ

ออกแบบใบปลิวอีกสักที

วันนี้เอาตัวอย่างงานใบปลิวมาฝากอีกแล้ว อย่างที่เคยบอกไว้ว่าการออกแบบกราฟิคสำหรับงานใบปลิวหรือ Leaflets นั้นมักมีลูกเล่นมากมายดูแล้วมันอิสระดีนะ

การออกแบบกราฟิคก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้น ใบปลิววงกลมก็มีเยอะแยะทำให้การจัดวางดูสวยงามและเร้าใจน่าสนใจยิ่งขึ้น

การกำหนดขนาดของใบปลิวก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกระดาษมาตรฐาน เพื่อความสะดวกในการผลิตและประหยัดค่าใช้ใจ

แต่ก็แล้วแต่คุณๆนะจะออกแบบยังไงก็ได้แล้วแต่ไอเดียเลย พยายามนำเสนอตรงกลุ่มเป้าหมายของเราให้ดีที่สุด อย่าไปคำนึงถึงรูปแบบ

ใบปลิวลักษณะเป็นแผ่นพับ มีการไดคัทด้านหน้าให้โค้งตามรูป พับลงมาประกบกับด้านใน

ออกแบบแผ่นพับฟรี แผ่นพับ (Folders)

แผ่นพับ (Folders) เป็นการออกแบบกราฟิคสื่อโฆษณาที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าจะส่งตรงถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งทาง ไปรษณีย์ และแจกตามสถานที่ต่างๆ เรียกว่า ไดเร็คเมล์ (Direct Mail)
ลักษณะ ของแผ่นพับคือมีขนาดเล็ก หยิบถือสะดวก สามารถให้ข้อมูลได้มาก ออกแบบกราฟิคได้อย่างอิสระ หลากหลายสวยงาม ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน เลือกแจก เลือกส่งได้ตรงกลุ่ม ผู้ดูสามารถหยิบมาดูได้ในเวลาที่ต้องการหมือหนังสือเล่มหนึ่ง
เพราะการจัดวางคล้ายๆ กับนิตยสาร การออกแบบต้องสอดคล้องโดยใช้หลักการทางองค์ประกอบศิลป์ การใช้ข้อความและภาพประกอบ
ต้อง พิถีพิถัน เป็นพิเศษ เพราะผู้ดูมีโอกาสพิจารณาได้นาน และอาจดูหลายๆครั้งได้ ดั้งนั้นข้อมูลต้องไม่ผิดพลาดจนเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง การเลือกภาพประกอบที่สวยงาม ตัวอักษรที่สวยงาม สมบูรณ์จะทำให้งานสวยงามและมีเสน่ห์น่าสนใจ
เอาตัวอย่างงานมาให้ดูเป็นตัวอย่าง แบบนี้เป็นแผ่นพับ 2 หน้า 4 พับ หน้าหลัง หรือทั้งหมด 12 หน้า

ตัวอย่างแผ่นพับด้านหน้า

ตัวอย่างแผ่นพับด้านหลัง
เดียวมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาเพิ่มให้ครับ

ตัวอย่างงานเพิ่มช่วงนี้ไม่มีเวลาเขียนบทความใหม่ๆเลย

ตัวอย่างงานออกแบบกราฟฟิคแผ่นพับ

ออกแบบป้ายโฆษณา ป้ายบิลบอร์ด (Billboard)

การออกแบบอะไรก็ตามย่อมมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายแตกต่างกัน วิธีการออกแบบก็ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน ซึ่งก็แบ่งได้หลายประเภท
การออกแบบกราฟิคบนสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะพูดถึงวันนี้จะเป็นการออกแบบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าป้ายบิลบอร์ด (Billboard)
ที่มักติดตามตึก ทางด่วน หรือที่ๆมีกลุ่มคนมากๆ สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายจึงเป็นที่นิยมใช้ตลอดมา

ปัจ จุปันมีธุรกิจที่ทำการแข่งขันกันสูงมากทั้งในเรื่องราคาและคุณภาพ ป้ายโฆษณาสมัยก่อนมักจะเขียนขึ้นบนแผ่นผ้าใช้ระยะเวลาในการเขียนนานกว่าปัจ จุปันที่มีเครื่องพิมพ์งานขนาดใหญ่พิมพ์ได้หลายวัสดุ เช่น ไวนิล,สติกเกอร์,ผ้าใบ หรือวัสดุอื่นๆเลยก็ได้ไม่ว่าจะพิมพ์บนแผ่นกระเบื้องเลยหรือบนแผ่นไม้เลย

งานชิ้นนี้ออกแบบให้เน้นตัวสินค้าและข้อความโดยสื่อความหมายออกมาเป็นรูปภาพ คือการเป็นที่หนึ่งในวงการ
ขั้นแรกก็ออกแบบเป็นไอเดียสักสามแบบก่อน โชว์รูปสินค้าเยอะๆก็คิดให้มันแตกต่างจะได้มีอะไรให้คิดหลายๆแบบ

ตัวอย่างงานดีไชน์ที่ยังไม่ได้ขนาดงานจริง
ดูแล้วก็ยังไม่ชอบทั้งหมดแต่ ก็พอจะลงตัวกับแบบที่1 เพราะเอาสินค้ามาเรียงกันเป็นเลข 1 ความหมายดี Nember 1 แต่ด้วยความไม่ชัดเจนของตัวเลข 1 และต้องทำการปรับ เลข 1 ให้ชัดเจนขึ้น แลัวเอาสินค้ามาเรียงด้านนอก เพิ่มปีกนกเข้าไปในงานให้ดูน่าสนใจ
แถมดูมี concept มากขึ้น ความเป็นที่ 1 กำลังโบยบินทะยานไปสู่ความสำเร็จ อะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้

งานจริง 16 x 8 เมตร

ออกแบบใบปลิว หรือ leaflet

วันนี้เราจะพูดถึงการออกแบบใบปลิว หรือ leaflet จุดประสงค์ของใบปลิว ก็เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานหรือสินค้า
ใช้กระจายเนื้อหาที่ต้องการสื่อ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย จะใช้วิธีการยืนแจก หรือวางไว้ตามจุดต่างๆ หรือส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายเลยก็ได้
มี คนบอกไว้ว่าคนส่วนให้ไม่สนใจอ่านข้อความในใบปลิวมากนัก ดังนั้นการมีข้อความน้อยๆจะทำให้เข้าใจและสนใจมากกว่า ซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกต้อง
แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะถ้าเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใคร กลุ่มเป้าหมายเราอาจจะชอบอ่านข้อมูลที่เยอะแยะชัดเจนก็ได้ ดังนั้นไม่ใช่ว่าเราจะแจกทุกคน
ที่เดินผ่านหรือทุกคนจะมาหยิบใบปลิวของเราไป คนที่หยิบใบปลิวของเราไปก็แสดงว่าสนใจในหน่วยงานเราหรือสินค้าของเรา
ถ้าทำใบปลิวไปเยอะแยะแต่ไม่ใช้กลุ่มเป้าหมายของเรา จะยิ่งทำให้เราสินเปลืองไปเปล่าๆ โดยทีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

ตัวอย่างงานชิ้นนี้จะเป็นขนาด A5 2หน้า หรือหน้าหลังนั้นเอง
ทุกครั้งที่ผมจะทำการออกแบบผมก็จะไปหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมาก่อนเพื่อจะได้หารูปแบบว่าจะทำงานประมาณไหนจะได้มีหลายๆทางเลือก
งาน ตัวนี้เป็นของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่ง ผมก็เลยทำเป็นสองแบบ แบบแรกก็ให้เป็นแนววัยรุ่นเลยเด็กแนว แบบสองก็เป็นแบบทางการหน่อยดูแก่ๆ
ไม่แน่นะอาจจะชอบก็ได้ จริงๆว่าจะทำอีกแนวไปให้เลือกแต่เวลามีน้อยเลยทำให้2แบบ
เสร็จ ปุ๊ปก็ส่งให้ลูกค้าเลือก ถ้าลูกค้าไม่เลือกเลยทั้งสองแบบก็มาทำใหม่ไม่เครียดๆ แต่โชคดีลูกค้าชอบแบบเด็กแนว แต่ก็มีการปรับแต่งนิดหน่อย
ไม่ต้องทำใหม่ หมด ก็มีการเปลี่ยนสีให้สดใสขึ้น ใส่รูปนางแบบจริง เพราะตอนแรกผมทำเป็นคีย์ ใช้ดาราเกาหลี ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เดียวโดนฟ้อง555

นี้คืองานจริงนะ มี2หน้า ก็เล่นสีตัดกันหน่อย
ใบปลิว ออกแบบฟรี ก่อนตัดสินใจ ตอบความเห็นไว้ผมจะติดต่อกลับ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.